#26 Set Induksi



Audio Video & Soal jawab

Apa itu set induksi?

Set induksi ialah satu cara atau teknik sebelum memulakan PdP. Ia merupakan idea awal guru kepada murid tentang pengajaran/ kemahiran yang hendak disampaikannya. Pendekatan ini penting dilaksanakan oleh guru untuk menarikminat dan menggerakkan para pelajar supaya mereka sedia belajar.

Ciri-ciri set induksi

 • bersesuaian dengan murid
 • berkait dengan isi pengajaran
 • berkait dengan pengetahuan sedia ada murid
 • menarik
 • disampaikan dalam tenmpoh masa yang singkat (5-10 minit)


Kad Perkataan

Kad Perkataan

Wordwall


Cadangan set induksi

 • Penggunaan Audio/video
 • Nyanyian dan gerakan 
 • Gambar / kad perkataan
 • Permainan (kotak beracun/sampul misteri/jgsaw puzzle/music chair)
 • Permainan Interaktif (Wordwall/Figma for education/Aplikasi Mobil)
 • Penggunaan bahan maujud
 • Role Play
 • Puppet Show

Kesimpulannya

Perancangan yang baik dapat memberikan kesediaan belajar pada murid dan proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. 

Dam Ular

Post a Comment

0 Comments