#02 Pengurusan Fail Kelas Pemulihan


Pengurusan Fail

Merujuk kepada Instrumen Bimbingan Program Pemulihan Khas (Pengurusan), terdapat lima bahagian yang dinilai. Berikut merupakan item-item yang diberi penilaian.

 1. Pengurusan Program
 2. Perancangan Program Pemulihan Khas
 3. Data Murid
 4. Bank Soalan
 5. Individu Murid

1 : Fail Pengurusan Program
Berikut merupakan item dalam folder pengurusan program:-
 • Carta Organisasi 
 • Salinan Surat Menyurat
 • Minit Mesyuarat / Minit Curai / Maklum balas DP
 • Surat Lantikan Guru Pemulihan
 • Biodata Guru
 • 1Jadual Waktu Guru
 • Carta Alir
 • Penyeliaan dan Pencerapan
 • Pekeliling dan Surat Siaran
 • Inventori
 • Pelaksanaan Program OutreacH

2 : Fail Perancangan Program    

Berikut merupakan item dalam folder perancangan program:-

 • Pemetaan Kemahiran Pemulihan dan DSKP
 • Senarai Kemahiran Pemulihan Bahasa Melayu dan Matematik
 • Takwim
 • Pelan Tindakan
 • Kertas Kerja Program
 • Laporan Program

3 : Fail Data Murid
Berikut merupakan item dalam folder ini:-
 • Senarai Nama Murid 
 • Headcount
 • Rekod Ujian Saringan Bahasa Melayu dan Matematik
 • Rekod Ujian Diagnostik
 • Keputusan Ujian IPP2M dan IPPKAM
 • Rekod senarai semak pentaksiran kemahiran Bahasa Melayu dan Matematik
 • Analisis Pentaksiran Bilik Darjah

4 : Fail Bank Soalan
Berikut merupakan item dalam folder ini:-
 • Instrumen Ujian Saringan  Pemulihan Khas BM dan MT
 • Ujian Diagnostik
 • Ujian Pengamatan
 • Ujian IPP2M Tahap 1 dan 2
 • Ujian IPPKAM Tahap 1 dan 2
 • Ujian IPMBDP
 • Ujian ISD

5 : Fail Individu Murid
Berikut merupakan item dalam folder ini:-
 • Borang Pencalonan Kemasukan ke Program Pemulihan Khas
 • Borang Profil Murid Pemulihan Khas
 • Instrumen Saringan/ Ujian Diagnostik/ Ujian IPP2M & IPPKAM
 • Latihan / Lembaran Kerja Murid
 • Rekod IPMBDP dan ISD
 • Rekod Pemeriksaan Doktor


Post a Comment

0 Comments