#07 KACA MATA PERKATAAN

Kit Kaca Mata 

Kaca Mata Ajaib terdiri daripada kaca mata kanakkad hurufkad suku kata dan kad perkataan (2 bunyi). Murid menjalankan aktiviti secara individu atauberpasangan.Cara Permainan:

Kaedah 1 – Bermain secara individuGurumenyebut huruf, murid mencari dan menampal pada Kanta Ajaib. Murid seterusnya menyebut kembalihurufsuku kata atau perkataan dengan betul.


Kaedah 2 – Bermain berpasanganberkumpulanMurid A akan memakai Kanta Ajaib, seterusnyaapabila kanta dibuka, murid B atau rakan-rakanyang lain akan menyebut huruf atau suku kata pada Kanta Ajaib.


Latihan susulan melibatkan aktiviti menulis. Murid akan menulis kembali kemhiran yang dipelajaripada bahan grafik yang disediakan.


Penutup aktiviti, murid akan membaca kembaliKanta Ajaib yang ditunjukkan oleh guru. Murid yang telah menguasai akan meneruskan latihan  pengukuhan yang disediakan oleh guru. Murid yang belum menguasai akan membuat pengulangan.Kesimpulan

Kit ini telah menarik minat murid untuk belajar. Murid lebih santai belajar sambil bermain dan dalam masa yang sama telah membantu murid menguasai perkataan yang dipelajari.

###

Mu    #muridceria,gurugembira

Post a Comment

0 Comments